Privātuma politika

Mēs respektējam Jūsu tiesības uz savu personas datu aizsardzību, un tāpēc šajā Privātuma politikā esam aprakstījuši, kā vietnē https://maxcekot.com tiek apstrādāti un aizsargāti personas dati saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016/679 regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

1. Kas ir pārzinis 

Vietni https://maxcekot.com uztur un personas datu pārzinis ir SIA “Max Cekot Group”, reģistrācijas numurs 40203117360, juridiskā adrese Jelgavas iela 42, Rīga, LV-1004, e-pasta adrese info@maxcekot.com, tālrunis +37120112102. 

2. Kādus personas datus mēs apstrādājam 

Mēs apstrādājam tikai tos personas datus, ko Jūs paši esiet snieguši un kas nepieciešami Pakalpojumu izpildei, atbildes sniegšanai uz atsauksmi vai e-pastu vai komerciālo paziņojumu nosūtīšanai: 

  • kļūstot par Max Cekot Kitchen klientu mūsu vietnē (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, norēķiniem mājas lapā izmantojamās maksājumu kartes, citi dati, ja tādi tiek norādīti).
  • piesakoties uz Max Cekot Kirchen restorāna jaunumu un īpašo piedāvājumu saņemšanu (e-pasta adrese).

3. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam personas datus un apstrādes tiesiskais pamats 

Personas datus, kas mums nodoti, mēs apstrādājam tikai nolūkā sniegt jums Max Cekot Kitchen restorāna pakalpojumus. Apstrādes tiesiskais pamats šajā gadījumā ir ar Jums noslēgtā distances līguma sagatavošana un izpilde, kā arī normatīvo aktu izpilde grāmatvedības uzskaites jomā. 

Ja esat pieteikušies jaunumu un īpašo piedāvājumu saņemšanai, mēs izmantojam Jūsu e-pasta adresi komerciālo sūtījumu nolūkam. Apstrādes tiesiskais pamats šajā gadījumā ir Jūsu piekrišana, kuru Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt un atteikties no komerciālo sūtījumu turpmākas saņemšanas, sazinoties ar Kluba administratoru, izmantojot mūsu vietnē pieejamo tiešsaistes formu. 

4. Cik ilgi mēs glabājam personas datus 

Jūsu personas datus mēs saglabājam kamēr Jūsu klienta profils nav dzēsts. Klienta profilu var dzēst, izmantojot pieejamo speciālo saziņas formu (e-pastu info@maxcekot.com). 

Grāmatvedības uzskaites vajadzībām personas dati preču pavaddokumentos/rēķinos un grāmatvedības programmā tiek saglabāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktiem termiņiem. 

5. Kam mēs nododam personas datus 

Personas dati nepieciešamā apjomā ir pieejami tikai personām, kas ir tieši iesaistītas Pakalpojumu izpildē, kā arī atbildes sniegšanā uz Jūsu pieprasījumu vai jautājumu, komerciālo paziņojumu nosūtīšanā un vietnes uzturēšanā. 

Mēs varam sniegt personas datus kompetentām valsts institūcijām pēc to pamatota pieprasījuma, ja to nosaka attiecīgie normatīvie akti. 

Mēs nenododam personas datus trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām. Visi personas dati glabājas Eiropas Savienībā.
6. Vai mēs izmantojam sīkdatnes 

Mūsu vietnē mēs izmantojam nepieciešamās sīkdatnes, lai nodrošinātu vietnes darbību un jūsu izvēlētā pakalpojuma sniegšanu. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes. 

Sīkāk par sīkdatņu izmantošanu var uzzināt no mūsu Sīkdatņu politikas. 

7. Kādas ir Jūsu tiesības 

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Jums ir tiesības: 

  • pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;
  • pieprasīt personas datu labošanu vai dzēšanu;
  • pieprasīt apstrādes ierobežošanu;
  • iebilst pret savu personas datu apstrādi;
  • uz datu pārnesamību, ja piemērojams.

Lai īstenotu norādītās tiesības, kā arī citos ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos Jūs varat vērsties pie mums ar attiecīgi pamatotu pieprasījumu, nosūtot to uz augstāk norādīto pasta vai e-pasta adresi, vai izmantojot tiešsaistes formu mūsu vietnē. Mēs atbildēsim ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Nepieciešamības gadījumā mums ir tiesības pieprasīt Jūsu identitātes apstiprinājumu. 

Ja neesiet apmierināts ar mūsu atbildi vai rīcību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā vai nepieciešamības gadījumā arī tiesā. Tomēr būsim pateicīgi, ja ar jautājumiem vai iebildumiem vispirms vērsīsieties pie mums. 

8. Personas datu atjaunošana un nepieciešamība iesniegt savu personas datus 

Ja ir notikušas izmaiņas Jūsu personas datos, kurus esat mums snieguši, lūdzam pēc iespējas īsākā termiņā iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sniegt atbilstošu pakalpojumu, ievērot Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktos datu apstrādes principus un nolūkus. 

9. Automatizēto lēmumu pieņemšana 

Informējam, ka Jūsu dati netiks izmantoti automatizēto lēmumu pieņemšanā. 

10. Kā notiek informēšana par šo Privātuma politiku un tās grozīšanu 

Šī Privātuma politika ir pieejama mūsu vietnē https://maxcekot.com.
Mēs lūdzam apstiprināt iepazīšanos ar šo Privātuma politiku, pirms Jūs kļūstat par mūsu klientu vai piesakieties uz Kluba jaunumu un īpašo piedāvājumu saņemšanu. 

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā papildināt un grozīt šo Privātuma politiku. Mūsu vietnē vienmēr ir pieejama aktuālā Privātuma politikas versija. 

Apstiprināts 26.01.2024